Τμήματα Συνομιλίας Αγγλικών (Coffee Time)

Τμήματα Συνομιλίας Αγγλικών (Coffee Time)

Course Description

Instructor

Τμήματα Συνομιλίας Αγγλικών (Coffee Time)

Category

Web Development

$19

Περιγραφή

Για να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας, και να βελτιωθείτε στις επικοινωνιακές σας δεξιότητες.

Το Coffee time σχεδιάστηκε για άτομα που έχουν γνώση Αγγλικών, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προφορική επικοινωνία (ελλείψεις στο λεξιλόγιο, στην ευχέρεια λόγου κ.τ.λ.) στο χώρο εργασίας τους ή στις καθημερινές τους συνδιαλέξεις.

Σκοπός τους είναι η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και εμπλουτισμό λεξιλογίου μέσω προσεχτικά σχεδιασμένων ασκήσεων. Τα προσφερόμενα επίπεδα είναι τα ακόλουθα:

Μεσαίο Επίπεδο (Intermediate Level)
Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτού του επιπέδου προϋποθέτει οι συμμετέχοντες να είναι σε επίπεδο Lower (First Certificate in English – University of Cambridge ή Certificate of Competency in English – University of Michigan). Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία και διαρκούν 1,5-2 ώρες την εβδομάδα.

Υψηλό Επίπεδο (High Level)
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Proficiency (Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge ή Certificate of Proficiency in English – University of Michigan ). Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία και διαρκούν 1,5-2 ώρες την εβδομάδα.

Το Coffee time διδάσκεται από έμπειρες καθηγήτριες του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής LINGUALAND που έχουν την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα. Η θεματολογία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τους στόχους, τα ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο των υποψηφίων.

Κάνε την ΕΓΓΡΑΦΗ σου τώρα!

  Σε όλες τις γλώσσες τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε:

  • Να συμβάλλουν στην εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, γραφή, ανάγνωση).
  • Να εμπλουτίζουν διαρκώς το λεξιλόγιο του μαθητή.
  • Να βοηθούν στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων.
  • Να βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία.
  • Να εξοικειώνουν τον μαθητή με τις τεχνικές των διαφόρων εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα των μαθητών μας.
  • Να ενθαρρύνουν την κρίση και την αυτονομία στη σκέψη.

  * Οι διαβαθμίσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages/Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

  Related Courses

  Γαλλικά

  $19
  123 123

  Ρομποτική

  $19
  123 123

  Πληροφορική

  $19
  123 123