Σπουδές στο Εξωτερικό

Σπουδές στο Εξωτερικό

Course Description

Instructor

Σπουδές στο Εξωτερικό

Category

Web Development

$19

Περιγραφή

Ειδικά τμήματα Προετοιμασίας για εξετάσεις TOEFL/ IELTS/ TOEIC/GMAT/GRE

Για τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό, έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν στο Κέντρο Ξένων γλωσσών και Πληροφορικής LINGUALAND για κάποιες από τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

• Οι εξετάσεις TOEFL απευθύνονται σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για σπουδές σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα (εξωτερικού ή εσωτερικού). Kάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία του TOEFL που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος. www.toefl.org.
• Οι εξετάσεις IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) απευθύνονται σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα (εξωτερικού ή εσωτερικού). Οι εξετάσεις IELTS είναι το Αγγλικό αντίστοιχο στις Αμερικάνικες εξετάσεις του TOEFL. Oι διαφορές τους είναι όχι τόσο την προσέγγιση της γλώσσας ή το επίπεδο, αλλά τον τρόπο εξέτασης.
• Οι εξετάσεις GMAT (GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST) www.mba.com απευθύνονται σε σπουδαστές που θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και η εξέταση γίνεται μέσω Η/Υ.
• Οι εξετάσεις GRE (GRADUATE RECORD EXAMINATIONS) www.gre απευθύνονται σε σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα και η εξέταση θα γίνει μέσω Η/Υ.
• Το TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ που πιστοποιεί με ακρίβεια το επίπεδο γνώσης σας στην Aγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που ενισχύει το προφίλ σας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο σας για μια θέση στο δημόσιο τομέα, αφού αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Κάνε την ΕΓΓΡΑΦΗ σου τώρα!

  Σε όλες τις γλώσσες τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε:

  • Να συμβάλλουν στην εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, γραφή, ανάγνωση).
  • Να εμπλουτίζουν διαρκώς το λεξιλόγιο του μαθητή.
  • Να βοηθούν στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων.
  • Να βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία.
  • Να εξοικειώνουν τον μαθητή με τις τεχνικές των διαφόρων εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα των μαθητών μας.
  • Να ενθαρρύνουν την κρίση και την αυτονομία στη σκέψη.

  * Οι διαβαθμίσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages/Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

  Related Courses

  Γαλλικά

  $19
  123 123

  Ρομποτική

  $19
  123 123

  Πληροφορική

  $19
  123 123