Ισπανικά

Ισπανικά

Course Description

Instructor

Ισπανικά

Category

Web Development

$19

Περιγραφή

Τα ισπανικά (espanol) ή καστιλιάνικα (castellano) είναι μια ιβηρική ρομανική γλώσσα. Είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ρομανική γλώσσα και η τέταρτη σε σειρά κατάταξης ομιλούμενη γλώσσα παγκοσμίως. Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 402 εκατομμύρια ανθρώπους. Θεωρείται η δεύτερη πιθανώς σημαντική γλώσσα μετά την αγγλική σε ότι αφορά τον δυτικό κόσμο, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της στις ΗΠΑ, της σχετικής επιβολής της στην εκπαίδευση, της αυξανόμενης οικονομίας του ισπανόφωνου κόσμου, της επιρροής της στη μουσική βιομηχανία και την παγκόσμια λογοτεχνία.

Tα διπλώματα DELE είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες.

Τα Διπλώματα Ισπανικής DELE θεωρούνται αποδεικτικά επαρκούς γνώσης των ισπανικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Dele A1

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει αποκτήσει μια πρώτη επαφή με την ισπανόφωνη πραγματικότητα καθώς επίσης τη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Πιο συγκεκριμένα ο σπουδαστής μαθαίνει να ρωτάει, να περιγράφει, να εκφράζει απλά την άποψή του και τις προτιμήσεις του και να επικοινωνεί με τους άλλους χρησιμοποιώντας τον ενεστωτικό χρόνο.

Dele A2

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι η δεύτερη βαθμίδα στην κλίμακα των πιστοποιητικών της ισπανικής γλώσσας. Το εν λόγω δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο σπουδαστής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Για την ακρίβεια, μαθαίνει να περιγράφει ανθρώπους και καταστάσεις σε όλους τους χρόνους του παρελθόντος και να γνωρίσει καλύτερα την κουλτούρα και τον ισπανικό πολιτισμό.

Dele B1 (Nivel Inicial)

Με αυτό το δίπλωμα ο σπουδαστής αποκτά βασικές γνώσεις τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Επίσης, μπαίνουν οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της γλώσσας. Με λίγα λόγια, του δίνεται η δυνατότητα να γράφει με ανεπίσημο τρόπο γράμματα ή ηλεκτρονικά μηνύματα προς άτομα του φιλικού του περιβάλλοντος και να επικοινωνεί στα Ισπανικά σε κάθε περίσταση της καθημερινής ζωής.

Dele Escolar B1

Στο επίπεδο Β1 εντάχθηκε ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και εφήβους. Η συγκεκριμένη εξέταση στα Ισπανικά διατηρεί το επίπεδο του αρχικού μοντέλου με τη διαφορά ότι τα θέματα και οι ασκήσεις προσαρμόζονται κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών. Η εξέταση του Escolar B1 διεξάγεται μόνο το Μάιο και σε συγκεκριμένες πόλεις.

Dele B2 (Nivel Intermedio)

Εδώ ο σπουδαστής επιτυγχάνει να χειρίζεται ικανοποιητικά την ισπανική γλώσσα και είναι ικανός να επικοινωνεί πάνω σε πιο σύνθετα θέματα που αφορούν όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό προβληματισμό. Στο συγκεκριμένο δίπλωμα δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να μάθει να διαχειρίζεται την έγκλιση της υποτακτικής και τις δευτερεύουσες προτάσεις και πολλές από τις ιδιωματικές ισπανικές εκφράσεις. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα όχι μόνο για να μάθει κανείς σε βάθος την ισπανική γλώσσα και κουλτούρα, αλλά ταυτόχρονα για να μάθει τον σωστό τρόπο έκφρασης στην ισπανική γλώσσα.

Dele C1

Το DELE C1 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010. Με την απόκτηση του συγκεκριμένου διπλώματος πιστοποιείται η γλωσσική ικανότητα που απαιτείται ώστε ο κάτοχός του να είναι σε θέση να κατανοεί κείμενα ποικίλου περιεχομένου στα οποία μάλιστα εμπεριέχονται και έμμεσες έννοιες. Ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται με αυθορμητισμό και χωρίς δυσκολία στην προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

Dele C2 (Nivel Superior)

Ο μαθητής που φτάνει στο συγκεκριμένο επίπεδο θα καταφέρει να τελειοποιήσει τις γνώσεις του όσον αφορά στην ισπανική γλώσσα καθώς επίσης και να εμβαθύνει σε κάθε γλωσσική λεπτομέρεια και ιδιομορφία της. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκτά μια καθολική γνώση της γλώσσας. Με την απόκτηση του διπλώματος του C2 (Nivel Superior) δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να πάρει την άδεια διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας και να εργάζεται, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, ως καθηγητής Ισπανικών.
http://atenas.cervantes.es/gr/default.shtm

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, διενεργούνται εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της Ισπανικής Γλώσσας στο επίπεδο Β2 «καλή γνώση» και στο Γ1 επίπεδο «πολύ καλή γνώση».

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Μέτρια γνώση

B1

DELE B1

Καλή γνώση

B2

ΚΠΓ Β* / DELE B2

Πολύ καλή γνώση

C1

ΚΠΓ Γ1 / DELE C1

Άριστη γνώση

C2

DELE C2

 

* Το επίπεδο Β του ΚΠΓ είναι διαβαθμισμένο. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος, ανάλογα με τη βαθμολογία του μπορεί να αποκτήσει το Β1 ή το Β2.

http://www.kpg.ypepth.gr/

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής LINGUALAND υπάρχουν τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα της ισπανικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι.

Χρήσιμα links

www.cervantes.es
www.elcastellano.org
www.rae.es
www.wordreference.com/es
www.elpais.es
www.lavanguardia.es

Κάνε την ΕΓΓΡΑΦΗ σου τώρα!

  Σε όλες τις γλώσσες τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε:

  • Να συμβάλλουν στην εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, γραφή, ανάγνωση).
  • Να εμπλουτίζουν διαρκώς το λεξιλόγιο του μαθητή.
  • Να βοηθούν στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων.
  • Να βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία.
  • Να εξοικειώνουν τον μαθητή με τις τεχνικές των διαφόρων εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα των μαθητών μας.
  • Να ενθαρρύνουν την κρίση και την αυτονομία στη σκέψη.

  * Οι διαβαθμίσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages/Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

  Related Courses

  Γαλλικά

  $19
  123 123

  Ρομποτική

  $19
  123 123

  Πληροφορική

  $19
  123 123