Γερμανικά

Γερμανικά

Course Description

Instructor

Γερμανικά

Category

Web Development

$19

Περιγραφή

Η Γερμανική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα 96,75 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη αριθμός που αντιστοιχεί στο 13,3% των Ευρωπαίων. Είναι η δεύτερη περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη). Είναι, επίσης, η τρίτη περισσότερο διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έβδομη γλώσσα σε χρήστες στο Διαδίκτυο.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut είναι διεθνώς καταξιωμένες και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που χορηγούνται θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Εκτός από τις κλασικές εξετάσεις, το Goethe-Institut προσφέρει τα πλέον σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε υπολογιστή όπως το “Testservice Deutsch fur den Beruf” (BULATS). Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν γρήγορα και με ελάχιστο κόστος το επίπεδο γλωσσομάθειας των συνεργατών τους και όσων υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη.

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις εξετάσεις του Goethe-Institut έγιναν με βάση την κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες:

A1 Fit in Deutsch 1 fur Jugendliche – Start Deutsch 1 (SD1)
A2 Fit in Deutsch 2 fur Jugendliche – Start Deutsch 2 (SD2)
B1 Zertifikat Deutsch fur Jugendliche – Zertifikat Deutsch (ZD)
C1 Goethe-Zertifikat C1 – Prufung Wirtschaftsdeutsch Int. (PWD) – Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
C2 Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) – Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
GDS Grosses Deutsches Sprachdiplom
http://www.goethe.de/ins/gr/the/elindex.htm

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Για τη Γερμανική γλώσσα αυτή την χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:

1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
5. Επίπεδο Γ1 / C1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
http://www.kpg.ypepth.gr/
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής LINGUALAND υπάρχουν τμήματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα της γερμανικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διοργανώνονται απο το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι.

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τα όλα τα πτυχία της Γερμανικής γλώσσας, GRUNDSTUFE, MITTELSTUFE, K.D.S., G.D.S.

Κάνε την ΕΓΓΡΑΦΗ σου τώρα!

  Σε όλες τις γλώσσες τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε:

  • Να συμβάλλουν στην εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, γραφή, ανάγνωση).
  • Να εμπλουτίζουν διαρκώς το λεξιλόγιο του μαθητή.
  • Να βοηθούν στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων.
  • Να βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία.
  • Να εξοικειώνουν τον μαθητή με τις τεχνικές των διαφόρων εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα των μαθητών μας.
  • Να ενθαρρύνουν την κρίση και την αυτονομία στη σκέψη.

  * Οι διαβαθμίσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages/Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

  Related Courses

  Γαλλικά

  $19
  123 123

  Ρομποτική

  $19
  123 123

  Πληροφορική

  $19
  123 123