Γαλλικά

Γαλλικά

Course Description

Instructor

Γαλλικά

Category

Web Development

$19

Περιγραφή

Τα διπλώματα Γαλλικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, τη Γαλλία και διεθνώς, χωρίζονται σε τρία γενικά επίπεδα: το βασικό επίπεδο (A1-Α2) που προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμού της γλώσσας σε βασικό-καθημερινό επίπεδο, το μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές και προσφέρει μία αυξημένη ικανότητα έκφρασης στα Γαλλικά και το προχωρημένο (C1-C2) που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές.

Κάθε σπουδαστής που κατέχει το επίπεδο Β2, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ή και τις επαγγελματικές του ανάγκες, μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει την προετοιμασία για την απόκτηση διπλώματος DALF ή Sorbonne. Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στη γαλλική γλώσσα από διάφορους φορείς καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Όλα τα διπλώματα Γαλλικών εξετάζουν τέσσερις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή, την προφορική κατανόηση (ακουστική), τη γραπτή κατανόηση, τη γραπτή έκφραση και την προφορική έκφραση.

Κάνε την ΕΓΓΡΑΦΗ σου τώρα!

  Σε όλες τις γλώσσες τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε:

  • Να συμβάλλουν στην εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, γραφή, ανάγνωση).
  • Να εμπλουτίζουν διαρκώς το λεξιλόγιο του μαθητή.
  • Να βοηθούν στην κατανόηση των γραμματικών κανόνων.
  • Να βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία.
  • Να εξοικειώνουν τον μαθητή με τις τεχνικές των διαφόρων εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα.
  • Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα των μαθητών μας.
  • Να ενθαρρύνουν την κρίση και την αυτονομία στη σκέψη.

  * Οι διαβαθμίσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 είναι σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages/Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

  Related Courses

  Γαλλικά

  $19
  123 123

  Ρομποτική

  $19
  123 123

  Πληροφορική

  $19
  123 123